Information

Receptfornyelse
Lægehus Nord er nu på “Fælles medicinkort” (FMK) hvilket betyder at alle recepter sendes direkte elektronisk til apoteket, hvorfor der ikke længere udskrives recepter på papir.

Konsultation
Region Syddanmark betinger sig at man i forbindelse med lægehuskonsultation registrerer sig med sit sundhedskort. Husk derfor altid sundhedskortet ved besøg i lægehuset.

Konsultation foregår kun efter aftale. Der er dagkonsultation i lægehuset mandag, tirsdag og torsdag fra 08.00 – 15.30 og fredag fra 08.00 – 14.00. Der er aftenkonsultation onsdag hvor klinikken er åben fra 08.00 – 17.00.
Ved akut opstået sygdom vil det altid være muligt at få en tid samme dag ved den læge der har akutfunktion den dag.
Der foregår i lægehuset konsultationer ved læger, sygeplejersker og social og sundhedsassistenter.

Telefonkonsultation
Lægehus Nord kan kontaktes telefonisk alle hverdage fra 08.00 – 12.00 og fra 12.30 til 14.30 mandag-torsdag og til 14.00 fredag.

Telefonen er bemandet af social og sundhedsassistenter der kan oplyse svar på rutineprøver, undersøgelser og vejlede i forholdsregler i forbindelse med sygdom. Ved behov for samtale med læge kan der forventes tilbagekald af læge i lægernes telefontid 9.45-10.15 og 11.30-12.00.

Når der ikke sidder læger ved telefonen betyder det, at der er mulighed for flere lægekonsultationstider allerede fra kl. 08.00. I skolernes hovedferie er telefontid 08.00 – 14.00 alle dage.

Tidsbestilling og receptfornyelse mv.
Fra 08.00 – 12.00 og fra 12.30 til 14.30 mandag-torsdag og til 14.00 fredag modtager sekretariatet tidsbestillinger, receptfornyelser og oplyser resultater på rutineprøver og undersøgelser.                             Ved tidsbestilling er det en fordel at årsag til konsultation oplyses af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen.

Online receptfornyelse, tidsbestilling og E-konsultation
Vi tilstræber at disse behandles dagligt, men i spidsbelastninger kan der gå op til 2 dage før din henvendelse er behandlet. For e-konsultation kan der gå op til 3 dage. I uge 27-32 kan der være perioder hvor der ikke kan foretages e-konsultation hos enkelte læger grundet ferie.

Lægevagten
Efter kl. 16.00 og i weekenden og på helligdage kan lægevagten kontaktes på 70110707.

Praksisform
Lægehus Nord er en kompagniskabspraksis hviklet betyder at man som patient er tilknyttet lægehuset og har adgang til konsultation ved alle husets læger.
I praksis fungerer det sådan at de fleste foretrækker at være tilknyttet en bestemt læge i forbindelse med ikke akutte forhold, hvilket vi også som lægehus foretrækker.
Vi skiftes i lægehuset til at være akutlæge hvilket betyder at du ved behov for akut konsultation får tid hos den læge der er akutlæge samme dag.

Ferier
Klinikken holder ikke ferielukket. Læger og klinikpersonale holder ferie på skift således at du altid vil kunne få en tid i lægehuset og ikke henvises til byens øvrige læger.

Afhængighedsskabende medicin
Klinikken følger sundhedsstyrrelsens retningslinier omkring afhængighedsskabende medicin som beroligende medicin, sovemedicin og morfin.
Det betyder at det som hovedregel ikke vil være muligt at få beroligende medicin, sovemedicin og morfin i længere perioder.