Læger

 

IMG_1009 Speciallæge
Birgitte Holde
Medlem af:
Den almindelige danske lægeforening
Praktiserende lægers organisation
Dansk selskab for almen medicin
IMG_1006 Speciallæge
Lone Borup
Medlem af:
Den almindelige danske lægeforening
Praktiserende lægers organisation
Dansk selskab for almen medicin
IMG_1012 Speciallæge
Henrik Rasmussen
Medlem af:
Den almindelige danske lægeforening
Praktiserende lægers organisation
Dansk selskab for almen medicin
Dansk selskab for evidensbaseret akupunktur
Dansk selskab for muskuloskeletal medicin
Speciallæge
Pernille Brandt
Medlem af:
Den almindelige danske lægeforening
Praktiserende lægers organisation
Dansk selskab for almen medicin