Nye regler for fornyelse af kørekort

Fornyelse af kørekort ved 70 år kræver som udgangspunkt ikke længere en lægeerklæring.

Folketinget har vedtaget en ændring af færdselsloven, omkring fornyelse af kørekort ved 70 år.

For de fleste bilister gælder, at kørekortet udløber, når man bliver 70 år.

Der ændres ikke ved den udløbsdato, der i dag står på kørekortet, men det kræver ikke længere en lægeerklæring at få det fornyet.

Man kan ved henvendelse til Borgerservice, få kørekortet fornyet til man er 75 år.

I aldersgruppen fra 75 til 80 år kræver fornyelse en lægeattest og kørekortet udstedes med en gyldighedsperiode på 2 år ad gangen.

Fra det 81.år vil gyldighedsperioden fortsat være på 1 år ad gangen.